De werkwijze van Bureau Bram is om voor u de stip op de horizon te schetsen en vanuit de huidige situatie de gewenste ontwikkeling te definiëren. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen, zijn:

 • De bedrijfsdoelen
 • Het sturingsmodel
 • De prestaties (key performance indicators)
 • Het risicoprofiel
 • De onderhoudstrategie
 
 • De wijze van programmeren
 • Informatievoorziening
 • De kwaliteitsniveaus
 • De inkoopstrategie
 • De eigen organisatie

Samen met u werkt Bureau Bram deze onderwerpen uit in een strategie met een herkenbare werkwijze en met realistische waarden. Daarbij zet Bureau Bram de ontwikkeling uit in een realistisch tijdspad. Bureau Bram zorgt voor de voeten op de grond. Zo helpt Bureau Bram u met zicht krijgen op deze ontwikkeling, de implementatie ervan in uw organisatie en het monitoren en verbeteren van uw prestaties. Met Bureau Bram weet u precies waar u aan toe bent.

Bureau Bram levert zicht bij uw ontwikkeling

De visie van Bureau Bram is om vanuit een sterke persoonlijke betrokkenheid klanten te ondersteunen bij het optimaliseren van hun bedrijfsdoelen en de onderliggende prestaties. Korte lijnen, direct contact, vertrouwen en betrokkenheid zijn hierbij de leidraad.

Het doel is uw vragen te beantwoorden, beter dan verwacht. Zo creëert Bureau Bram resultaten en tevredenheid.

De werkwijze van Bureau Bram houdt verder in dat er eerst een uitgebreide analyse gemaakt wordt van uw vragen. De sleutels van het succes zijn de samenhangende inzichten, de oplossingen, veranderingen en innovaties.

Bureau Bram maakt hierin onderscheid in volgende gerelateerde onderwerpen:

Meerwaarde

Waarom kiezen voor Bureau Bram?

Bureau Bram:

 • Helpt uw organisatie zich te verbeteren en te onderscheiden.
 • Ondersteunt uw organisatie met definiëren van bedrijfsdoelen en key performance indicators.
 • Voert benchmarking uit, onderzoekt uw professionaliteit en bepaalt de stand van ontwikkeling (bijvoorbeeld AM-majurity).
 • Trekt tendertrajecten en komt tot onderscheidende en winnende BVP- en EMVI-plannen.
 • Leidt creatieve sessies om inzicht te krijgen in de (te ontwikkelen) meerwaarde van uw organisatie.
 • Leidt business games die leiden tot kennisontwikkeling.
 • Heeft integrale kennis van assetmanagement aangaande spoor-, weg- en vaarweginfrastructuur met kennis van alle onderliggende deelsystemen.
 • Brengt een innovatieve aanpak in, zoals ketendenken, lean en informatiestrategie.
 • Brengt innovatieve toepassingen in zoals big data, data analytics, vezelversterkte composiete toepassingen en business gaming.
 • Onderhoudt een breed netwerk met publieke en private partijen, vooral op gebied van assetmanagement.
 • Heeft een persoonlijke en betrokken aanpak.
 • Levert zicht bij uw ontwikkeling!